1. eld

  eld subst. ~en ~ar ORDLED: eld-en
  Svensk ordbok
 2. rätt

  3rätt subst. ~en ~er, efter prep. ibl. ~a ORDLED: rätt-en
  Svensk ordbok
 3. höra

  hö`ra verb hörde hört, pres. hör ORDLED: hör-de SUBST.: hörande (till 1,2 och 4)
  Svensk ordbok
 4. del

  del subst. ~en ~ar ORDLED: del-en
  Svensk ordbok
 5. 1få verb fick fått, pres. får
  Svensk ordbok
 6. hjärta

  hjärt`a subst. ~t ~n, best. f. genitiv sing. ibl. ~ns el. ~nes ORDLED: hjärt-at
  Svensk ordbok
 7. leva

  le`va verb levde, levt el. ~t, pres. lever ORDLED: lev-er SUBST.: levande (till 1--4); liv (till 1,2,4 och 5)
  Svensk ordbok
 8. ligga

  ligg`a verb låg legat, pres. ligger ORDLED: ligg-er SUBST.: liggande (till 1 och 3--6)
  Svensk ordbok
 9. hand

  hand subst. ~en händer [hän´d-] ORDLED: hand-en
  Svensk ordbok
 10. spel

  spel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: spel-et
  Svensk ordbok