1. fleroperationsmaskin

  fleroperationsmaskin, verkstadsteknisk verktygsmaskin som kan utföra ett flertal arbetsoperationer på ett arbetsstycke utan omspänning av arbetsstycket.
 2. flerfasinstrument

  flerfasinstrument, elektriskt mätinstrument avsett för samtidig mätning i två eller tre faser.
 3. flerstegsurval

  flerstegsurval, urvalsmetod som används t.ex. vid intervjuundersökningar när totalpopulationen är stor, och man vill begränsa respondenternas geografiska spridning.
 4. flerlamellkoppling

  flerlamellkoppling, axelkoppling som består av två uppsättningar växelvis arrangerade lameller (skivor).
 5. fleranvändarsystem

  fleranvändarsystem, datorsystem som tillåter ett flertal anslutna användare att samtidigt arbeta inom systemet.
 6. flercykelrelief

  flercykelrelief, polycykliskt landskap , landskapsform som karakteriseras av erosionsytor och dalgenerationer vilka följer trappstegsvis under varandra.
 7. flertal

  flertal, grammatisk term som ibland används i stället för plural(is).
 8. flerskiktsmaterial

  flerskiktsmaterial, ett skiktvis sammansatt material, se laminat.
 9. flervalsprov

  flervalsprov, kunskapsprov där den prövande får välja korrekt svar bland givna alternativ.
 10. Fleringe

  Fleringe, före detta församling på Gotland.