1. flerfostrighet

  flerfostrighet betyder att livmodern vid graviditet innehåller mer än ett foster.
 2. flerbarnstillägg

  flerbarnstillägg, tillägg till allmänna barnbidraget för barnfamiljer med minst två barn.
 3. flervärdig logik

  flervärdig logik, mångvärdig logik , system som opererar med fler sanningsvärden än den klassiska logikens två, sanning och falskhet.
 4. flerkärnigt komplex

  flerkärnigt komplex, inom kemin benämning på ett aggregat i fast fas eller lösning av två eller flera centralatomer sammanbundna med varandra via gemensamma ligander, s.k. bryggligander.
 5. fleromättat fett

  fleromättat fett är ett fett som innehåller fleromättade fettsyror.

 6. flerårig växt

  flerårig växt, växt som lever mer än två år.
 7. fleraxig sävstarr

  fleraxig sävstarr, Kobresia simpliciuscula , art i växtfamiljen halvgräs. Det är en flerårig, tuvbildande, 15–25 cm hög växt.
 8. flercelliga djur

  flercelliga djur, Metazoa , den grupp av djurstammar som utgörs av flercelliga organismer med åtminstone viss arbetsfördelning mellan cellerna, vilka helt eller delvis är organiserade i vävnader, till skillnad från protozoerna som är encelliga eller består av cellkolonier utan uppenbar arbetsfördelning.
 9. fleromättade oljor

  fleromättade oljor är flytande fett som innehåller en stor del fleromättade fettsyror.
 10. flerårig spanskpeppar

  flerårig spanskpeppar,art i familjen potatisväxter, se tabascopeppar.