1. flera

  2flera se fler
  Svensk ordbok
 2. flera

  1flera [fle´- el. fle`-] pron.
  Svensk ordbok
 3. flerstädes

  fle`rstädes adv. ORDLED: fler--städ-es
  Svensk ordbok
 4. flerbarnsfamilj

  fle`rbarnsfamilj subst. ~en ~er ORDLED: fler-barns--fam-ilj-en
  Svensk ordbok
 5. flertydig

  fle`rtydig adj. ~t ORDLED: fler--tyd-ig
  Svensk ordbok
 6. flerstämmig

  fle`rstämmig adj. ~t ORDLED: fler--stämm-ig
  Svensk ordbok
 7. flerfaldig

  fle`rfaldig adj. ~t ORDLED: fler--fald-ig
  Svensk ordbok
 8. flermansvalkrets

  fle`rmansvalkrets subst. ~en ~ar ORDLED: fler-mans--val-krets-en
  Svensk ordbok
 9. flerfamiljshus

  fle`rfamiljshus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fler-fam-iljs--hus-et
  Svensk ordbok
 10. flervalstest

  fle`rvalstest subst. ~et el. ~en, plur. ~ el. ~er ORDLED: fler-vals--test-et
  Svensk ordbok