1. molekyl

  molekyl, atomer sammanbundna med kemiska bindningar till en självständig enhet som kan särskiljas i gas eller kondenserad fas, t.ex. vätemolekylen, H 2, och vattenmolekylen, H 2O.
 2. ligand

  ligand, jon eller molekyl som är bunden till en centralatom i en komplex kemisk förening.
 3. kelat

  kelat, kelatkomplex, metallkomplex i vilket metalljonen är bunden till minst en fleratomig ligand, så att en ringstruktur bildas.
 4. kelatbildare

  kelatbildare, fleratomiga, vanligtvis organiska molekyler, som samtidigt kan bindas direkt till en metalljon via minst två av sina atomer.
 5. koordinationskemi

  koordinationskemi, det område inom den oorganiska kemin som behandlar koordinationsföreningars framställning, struktur samt fysikaliska och kemiska egenskaper.
 6. Gerhard Herzberg

  Herzberg, Gerhard, 1904–99, tysk-kanadensisk fysiker.