1. ryska

  ryska är huvudspråket i Ryssland och talas också av många miljoner i de länder som tidigare ingick i Sovjetunionen.
 2. King Kong

  King Kong, fiktiv jättegorilla, skapad av regissörerna och producenterna Merian C. Cooper (1893–1973) och Ernest B. Schoedsack (1893–1979) till filmen King Kong (1933).

 3. Marja-Liisa Vartio

  Vartio, Marja-Liisa, 1924–66, finsk författare.
 4. anakolut

  anakolut, språkvetenskaplig term för en sats eller satsfogning där två syntaktiska mönster sammanblandas, så att slutet inte passar ihop med början: Vi hade dans i sjuan hade vi dans (jämför Vi hade dans i sjuan respektive I sjuan hade vi dans).
 5. gubbsjuka

  gubbsjuka, vardaglig benämning dels på urineringssvårigheter orsakade av prostataförstoring, dels på äldre mäns sexuella dragning till unga flickor.
 6. unisex

  unisex betyder att något är gemensamt för båda könen.
 7. maskulinisering

  maskulinisering, kraftigt ökad bildning eller verkan av manliga könshormoner hos flickor eller kvinnor, se virilisering.
 8. kongenital höftluxation

  kongenital höftluxation, luxatio coxae congenita , medfödd urledvridning av höften, vanligen hos flickor.
 9. legong

  legong, balinesiskt dansdrama, framfört av flickor som ännu inte nått puberteten.
 10. Karin Michaëlis

  Michaëlis, Karin, 1872–1950, dansk författare.