1. dill

  dill, Anethum graveolens, art i familjen flockblomstriga växter.
 2. hjortron

  hjortron, Rubus chamaemorus, art i familjen rosväxter.
 3. större vattensalamander

  större vattensalamander, större vatten­ödla, Triturus cristatus, art i groddjursfamiljen vattensalamandrar.
 4. kamomill

  kamomill, äkta kamomill, moderört, Matricaria recutita, art i familjen korgblommiga växter.
 5. saffran

  saffran, produkt som erhålls från pistillmärkena av växtarten saffranskrokus.
 6. avenbok

  avenbok är ett träd.
 7. hagtornar

  hagtornar, Crataegus, släkte rosväxter på norra halvklotet med uppgivet artantal från knappt 200 till mer än 1 000; detta beror på att man ibland räknar och ibland inte räknar underarter, former och småarter som arter.
 8. ricin

  ricin, Ricinus communis, art i familjen törelväxter.

 9. saffranslav

  saffranslav, Solorina crocea, art i gruppen bladlavar.
 10. marknäshornsfåglar

  marknäshornsfåglar, hornkorpar, Bucorvus, släkte näshornsfåglar med två arter i Afrika, sydlig ( Bucorvus cafer) respektive nordlig marknäshornsfågel ( Bucorvus abyssinicus).