1. vattenbläddra

  vattenbläddra, Utricularia vulgaris, art i familjen tätörtsväxter.
 2. stjärtfena

  stjärtfena, fiskarnas bakersta opariga vertikala fena, som (hos fiskar med typisk kroppsform) bildar en förlängning av kroppen och har betydelse för kroppens framdrivning och styrning.
 3. ceratitisk sutur

  ceratitisk sutur, sutursystem i skalet hos de utdöda bläckfiskarna ammoniter, vilket kännetecknas av hela sadlar och flikiga lober.
 4. lambell

  lambell, heraldisk term, detsamma som tornerkrage.
 5. kambräken

  kambräken, Blechnum spicant, art i ormbunksfamiljen kambräkenväxter.
 6. ek

  ek är ett träd.
 7. dubbelkoriander

  dubbelkoriander, Bifora testiculata, art i familjen flockblomstriga växter.
 8. ängsklocka

  ängsklocka, Campanula patula, art i familjen klockväxter.
 9. baltisk daggkåpa

  baltisk daggkåpa, Alchemilla baltica, art i familjen rosväxter.
 10. finlav

  finlav, Physcia tenella , art av bladlavstyp med rikt förgrenad, finflikig bål, där flikarna, loberna, har långa cilier i kanten.