1. dvärgbläddra

  dvärgbläddra, Utricularia minor , art i familjen tätörtsväxter.
 2. mossor

  mossor, bryofyter, Bryophyta, gemensamt namn på de tre växtklasserna levermossor, nålfruktmossor och bladmossor.
 3. bållevermossor

  bållevermossor, förs till ordningarna Marchantiales och Metzgeriales, och deras ”växtkropp” är utformad som en bål, dvs. utan differentiering i skott och rot.
 4. banan

  banan är en av världens största örter.
 5. Luganosjön

  Luganosjön, italienska Lago di Lugano eller Lago Ceresio, sjö mellan Schweiz och Italien; 49 km 2.
 6. riddarsporre

  riddarsporre, Consolida regalis, art i familjen ranunkelväxter.
 7. Erne

  Erne , Loch Éirne, sjösystem på Nordirland bestående av sjön Lower Lough Erne, som avvattnas till Donegalbukten i Atlanten, och den mindre sjön Upper Lough Erne.
 8. tandkapsel

  tandkapsel, typ av kapselfrukt vilken vid mognaden öppnar sig med ett antal sprickor i sin övre del, varvid kapselväggen upptill får upp- eller utåtstående flikar (”tänder”) och en öppning uppåt.
 9. riaskust

  riaskust, riakust, flikig kust med dränkta flodmynningar.
 10. Manitobasjön

  Manitobasjön, engelska Lake Manitoba, sjö i provinsen Manitoba, Canada; 4 706 km 2, största djup 7 m.