1. flytande form

  flytande form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.

 2. flyttfåglar

  flyttfåglar, fåglar som under en del av året lämnar häckningsområdet och söker sig till ett helt annat geografiskt område.

 3. flyttblock

  flyttblock, erratiskt block, jättekast, större, isolerat löst block med ett ursprung i fast berggrund långt från fyndplatsen.
 4. flytande valutakurs

  flytande valutakurs, rörlig växelkurs, term som innebär att värdet på en valuta fastställs med hänsyn till utbud och efterfrågan på valutamarknaden.
 5. flyttning

  flyttning, migration, djurpopulationers förflyttning från ett geografiskt område till ett annat.
 6. flytande kristaller

  flytande kristaller (engelska liquid crystals), vätskekristaller, materieformer med väldefinierade ordningsstrukturer och symmetrier som i viss mening ligger mellan vätskors och kristallers.

 7. flytande bränsle

  flytande bränsle är vätska som innehåller mycket energi och som kan förbrännas och därmed användas som bränsle.
 8. flytförmåga

  flytförmåga, flytkraft , buoyancy, inom hydromekaniken förmågan hos en del av en fluid (gas eller vätska), som är lättare än sin omgivning, att stiga och hamna ovanpå eller hålla sig svävande i fluiden.
 9. flytspänning

  flytspänning, spänning som fordras för utbildning av plastisk deformation av duktila material som metaller och plaster.
 10. flyttlasspolitik

  flyttlasspolitik, benämning, särskilt under 1960- och 1970-talen, på statsmakternas åtgärder i syfte att nå ökad geografisk rörlighet på arbetsmarknaden.