1. flytande luft

  flytande luft, vätska som i färskt tillstånd är nästan färglös men vid lagring blir blåaktig.
 2. flytande gas

  flytande gas är ett ämne som i vanliga fall är i gasform men som kondenserats till vätska genom att man kylt ned det eller höjt trycket.
 3. flyttningsbidrag

  flyttningsbidrag, ett sedan 1950-talet flitigt använt instrument i den svenska arbetsmarknadspolitiken.
 4. flytkraft

  flytkraft, detsamma som flytförmåga.
 5. flytande kväve

  flytande kväve, färglös vätska som vid atmosfärstryck har kokpunkten 77,3 K (−195,8 °C) och som övergår till fast form vid 63,3 K (−209,9 °C).
 6. flytning

  flytning, fluor, ökad mängd sekret eller vätska från slidan hos kvinnan eller från urinröret hos mannen.
 7. flytgräns

  flytgräns, se sträckgräns.
 8. flytande golv

  flytande golv, golv som ligger löst på en fyllning, t.ex. mineralull, och fritt från väggarna.
 9. flytande kol

  flytande kol, vätskeformigt bränsle, erhållet genom bearbetning av och tillsatser till stenkol.
 10. flytande helium

  flytande helium framställdes första gången 1908 av Heike Kamerlingh Onnes i Leiden.