1. form

  2form [får´m] subst. ~en ~er ORDLED: form-en
  Svensk ordbok
 2. äta

  ä`ta verb åt ätit äten ätna, pres. äter ORDLED: ät-er SUBST.: ätande, ätning
  Svensk ordbok
 3. bom

  1bom´ subst. ~men ~mar ORDLED: bomm-en
  Svensk ordbok
 4. våg

  1våg subst. ~en ~or ORDLED: våg-en
  Svensk ordbok
 5. trampa

  2tram`pa verb ~de ~t ORDLED: tramp-ar SUBST.: trampande, trampning; 1tramp
  Svensk ordbok
 6. ämne

  äm`ne subst. ~t ~n ORDLED: ämn-et
  Svensk ordbok
 7. vatten

  vatt´en subst. vattnet, plur. ~, best. plur. vattnen ORDLED: vatt-net
  Svensk ordbok
 8. binda

  1bin`da verb band bundit bunden bundna, pres. binder ORDLED: bind-er SUBST.: bindande, bindning
  Svensk ordbok
 9. lös

  1lös adj. ~t; i vissa stelnade uttryck används ~an
  Svensk ordbok