1. flytning

  flytning, fluor, ökad mängd sekret eller vätska från slidan hos kvinnan eller från urinröret hos mannen.
 2. flyttningsattest

  flyttningsattest, flyttningsbetyg, prästbevis, intyg utfärdat av prästen i den församling varifrån utflyttning skulle ske, sedan 1947 ersatt av flyttningsanmälan.
 3. flytkraft

  flytkraft, detsamma som flytförmåga.
 4. flytväst

  flytväst, livräddningsutrustning i form av väst eller jacka.

 5. flyt

  flyt subst. ~et ORDLED: flyt-et
  Svensk ordbok
 6. Ganges

  Ganges, hindi Ganga, Indiens heliga flod, 2 506 km lång.
 7. kväve

  kväve är en gas utan färg och lukt.

 8. kvicksilver

  kvicksilver, vid rumstemperatur flytande metalliskt grundämne, tillsammans med zink och kadmium hörande till periodiska systemets grupp 12, zinkgruppen.

 9. flytande blått

  flytande blått, koboltblå dekor med diffusa mönsterkonturer under glasyr på porslin.
 10. flyttemperatur

  flyttemperatur, den temperatur då ett material blir flytande i en viss bestämd utsträckning.