1. flytjord

  flytjord, solifluktionsjord , jord som fått så hög vattenhalt att den förlorat stabiliteten och kommit i rörelse längs en sluttning.
 2. flytblock

  flytblock, block av cellplast eller annat flytmaterial som man bygger in i mindre båtar för att göra dem osänkbara.
 3. flytnät

  flytnät, flytgarn , fiskeredskap av insnärjningstyp där den totala flytkraften i redskapet är större än sjunkkraften, t.ex. laxdrivgarn och makrillgarn.
 4. flytled

  flytled, lokal, stor plastisk deformation i balk eller pelare av konstruktionsmaterial som stål, vilken uppstår vid hög belastning.
 5. flyttfågel

  flyttfågel är en fågel som bor på olika ställen under sommaren och vintern, se flyttfåglar.
 6. flyttningsbetyg

  flyttningsbetyg, detsamma som flyttningsattest.
 7. flytlast

  flytlast, lägsta yttre last för vilken kvarstående formändring, plastisk deformation, uppkommer i någon del av en konstruktion.
 8. flytning

  flytning, i materialtekniken detsamma som plastisk deformation, dvs. deformation som kvarstår i obelastat tillstånd, särskilt av metaller men även av andra fasta material.
 9. flytmoment

  flytmoment, det inre moment i en balk eller pelare som uppträder i en flytled.
 10. flyttningsdag

  flyttningsdag, flyttdag, den dag då enligt 1833 års legostadga ett legohjonsavtal upphörde, utanför Stockholm 24 oktober, i Stockholm även 24 april.