1. kväve

  kväve är en gas utan färg och lukt.

 2. Amazonas

  Amazonas är ett mycket stort område kring Amazonfloden i Sydamerika.
 3. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 4. ädelgaser

  ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell.
 5. biobränsle

  biobränsle, biodrivmedel, energiresurs som erhålls från någon typ av biomassa.
 6. Mekong

  Mekong är en flod i Asien.
 7. plattektonik

  plattektonik, platt-tektonik, modell för hur litosfären, det vill säga jordskorpan och det översta skiktet av jordmanteln, är uppdelad i segment, plattor, och hur dessa rör sig inbördes.
 8. Alfred Nobel

  Nobel, Alfred, född 21 oktober 1833, död 10 december 1896, uppfinnare, kemist och donator; jämför släktartikel Nobel.
 9. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 10. elektricitet

  elektricitet är negativa och positiva laddningar i rörelse.