1. flyttblock

  flyttblock är ett stort stenblock som har transporterats en lång sträcka med inlandsisen.
 2. flytande form

  flytande form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.

 3. flyttfåglar

  flyttfåglar är fåglar som bor på olika ställen under sommaren och vintern.
 4. Amazonas

  Amazonas är ett mycket stort område kring Amazonfloden i Sydamerika.
 5. elektricitet

  elektricitet är negativa och positiva laddningar i rörelse.

 6. kväve

  kväve är en gas utan färg och lukt.

 7. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 8. Frankrike

  Frankrike är ett av Europas största länder.

 9. Mars

  Mars är en av planeterna i vårt solsystem.
 10. kvicksilver

  kvicksilver är en flytande, tung metall.