1. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 2. Frankrike

  Frankrike är ett av Europas största länder.

 3. biobränsle

  biobränsle är bränsle som man får av växter.

 4. kvicksilver

  kvicksilver är en flytande, tung metall.

 5. Tyskland

  Tyskland är ett land i Europa med kust mot Östersjön och Nordsjön i norr och med Alperna som gräns i söder.

 6. Indus

  Indus är en flod i Pakistan som börjar högt uppe i Himalaya och rinner söderut till Indiska oceanen.
 7. Mars

  Mars är en av planeterna i vårt solsystem.
 8. kärnreaktor

  kärnreaktor är en anläggning där man ordnar en kedjereaktion med atomkärnor för att få energi.
 9. Ganges

  Ganges är en flod i Indien och Bangladesh.
 10. fetter

  fetter är ämnen som finns i växter och djur som upplagsnäring och ”byggstenar” i vissa celler.