1. biobränsle

  biobränsle är bränsle som man får av växter.

 2. kontinent

  kontinent kallas var och en av de stora landmassorna på jorden och de öar som omger dem.
 3. flytande bränsle

  flytande bränsle är vätska som innehåller mycket energi och som kan förbrännas och därmed användas som bränsle.
 4. Irland

  Irland är ett land i västra Europa.

 5. flytande gas

  flytande gas är ett ämne som i vanliga fall är i gasform men som kondenserats till vätska genom att man kylt ned det eller höjt trycket.
 6. flytväst

  flytväst kallas också räddningsväst.

 7. flyttfågel

  flyttfågel är en fågel som bor på olika ställen under sommaren och vintern, se flyttfåglar.
 8. exoplanet

  exoplanet är en planet som går i omloppsbana runt en annan stjärna än solen.

 9. Ryska federationen

  Ryska federationen är ett land i norra Europa och Asien.

 10. estrar

  estrar är kemiska föreningar som bildas då en organisk syra reagerar med en alkohol.