1. fetter

  fetter är ämnen som finns i växter och djur som upplagsnäring och ”byggstenar” i vissa celler.

 2. olja

  olja är benämning på feta, flytande ämnen av flera slag.
 3. biobränsle

  biobränsle är bränsle som man får av växter.

 4. alkoholer

  alkoholer är en grupp kemiska ämnen som innehåller minst en OH-grupp (hydroxylgrupp).

 5. hörsel

  hörsel är det sinne som gör att människor och djur kan uppfatta ljud.

 6. aggregationstillstånd

  aggregationstillstånd är ett tillstånd som ett ämne kan befinna sig i.

 7. Rumänien

  Rumänien är ett land i sydöstra Europa.

 8. Nigeria

  Nigeria är ett land i Västafrika, vid Guineabukten.

 9. gas

  gas är ett ämne vars molekyler inte alls hänger samman.

 10. kräftdjur

  kräftdjur är en stor grupp djur som huvudsakligen lever i vatten.