1. kräftdjur

  kräftdjur är en stor grupp djur som huvudsakligen lever i vatten.
 2. Arkimedes

  Arkimedes, eller Archimedes, var en grekisk matematiker som levde på 200-talet före Kristus.
 3. smältpunkt

  smältpunkt är den temperatur där ett ämne övergår från fast form till vätska.
 4. högtalare

  högtalare är en apparat som kan framställa ljud ur en elektrisk signal.
 5. blodkärl

  blodkärl kallas de rör som blodet flyter i.
 6. Irak

  Irak är ett land i Mellanöstern.

 7. Luxemburg

  Luxemburg är ett land i västra Europa.

 8. fast form

  fast form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.

 9. egenskap

  egenskap är att vara på ett visst sätt.
 10. kärnreaktor

  kärnreaktor är en anläggning där man ordnar en kedjereaktion med atomkärnor för att få energi.