1. erytrofobi

  erytrofobi intensiv, irrationell rädsla för att rodna; jämför fobi.
 2. homofobi

  homofobi, personlig, irrationell rädsla för homosexualitet, homosexuella människor eller egna homosexuella impulser.
 3. xenofobi

  xenofobi, intensiv, irrationell rädsla för främlingar vilken kan bidra till etniska fördomar och invandrarfientlighet.
 4. mysofobi

  mysofobi, intensiv, irrationell rädsla för smuts, orenhet och smitta, ofta förknippad med tvångsmässigt tvättande.
 5. zoofobi

  zoofobi, intensiv, irrationell rädsla för och undvikande av djur i allmänhet.
 6. akrofobi

  akrofobi, höjdskräck, en intensiv, irrationell rädsla för höjder, t.ex. bergsstup, balkonger, höga byggnader, eller för att vara ombord på flygplan.
 7. bakteriofobi

  bakteriofobi, stark, irrationell rädsla för smitta från bakterier eller andra mikroorganismer, vilken kan ge upphov till tvångshandlingar i form av tvångsmässig tvättning.
 8. aerofobi

  aerofobi, en intensiv, irrationell rädsla för luft- eller vinddrag; kan även gälla gaser eller lukter, t.ex. kroppslukt.
 9. flygrädsla

  flygrädsla, en fobi, dvs. en intensiv, irrationell rädsla för att flyga.
 10. oikofobi

  oikofobi, term inom psykiatrin för en irrationell rädsla för det egna hemmet och dess omedelbara omgivningar.