1. pseudoneurotisk

  pseudoneurotisk sägs en person vara som ytligt sett verkar neurotisk men som egentligen lider av en annan psykisk störning.
 2. Arne Öhman

  Öhman, Arne, född 1943, psykolog, professor vid universitetet i Bergen 1976–82, vid Uppsala universitet 1982–93 och vid Karolinska Institutet sedan 1993.
 3. triskaidekafobi

  triskaidekafobi, irrationell, stark rädsla för situationer, platser eller föremål som kan knytas till talet 13, t.ex. att vara en av tretton gäster vid en middagsbjudning, eftersom man tror att det för otur med sig – jämför Agatha Christies detektivroman ” Tretton vid bordet”.
 4. aikmofobi

  aikmofobi, spetsfobi, ångest för spetsiga föremål.
 5. skotofobi

  skotofobi, irrationell, stark rädsla för mörker.
 6. desensibilisering

  desensibilisering, beteendeterapeutisk metod genom vilken en person behandlas för obefogad rädsla, oro eller ångest inför situationer, föremål eller händelser.
 7. avslappningsmetod

  avslappningsmetod, metod som syftar till att åstadkomma minskad muskelspänning och/eller ett tillstånd av psykiskt lugn och koncentration.
 8. systematisk desensibilisering

  systematisk desensibilisering, psykologisk behandlingsteknik som används vid tillstånd av stark oro inför bestämda situationer eller företeelser.
 9. psykologi

  psykologi är läran om själslivet och det som kallas mentala processer: hur vi tänker och känner och varför vi handlar som vi gör.
 10. utseendekomplex

  utseendekomplex, obefogad uppfattning om att man ser avvikande ut.