1. fobi

  fobi, intensiv, irrationell rädsla för bestämda företeelser, t.ex. ormar eller trånga rum.
 2. social fobi

  social fobi, intensiv, irrationell rädsla för och undvikande av situationer (t.ex. att tala inför publik) där man står i centrum för andras uppmärksamhet eller riskerar att förödmjukas socialt.
 3. patofobi

  patofobi, detsamma som nosofobi.
 4. nekrofobi

  nekrofobi, intensiv, irrationell rädsla för döden, lik eller kadaver.
 5. cancerofobi

  cancerofobi, en intensiv, irrationell rädsla (en fobi) för att ha cancer eller drabbas av cancer.
 6. dysmorfofobi

  dysmorfofobi, obefogad uppfattning om att man ser avvikande ut.
 7. onomatofobi

  onomatofobi, intensiv, irrationell rädsla för att höra vissa namn eller ord.
 8. fobofobi

  fobofobi, intensiv, irrationell rädsla för att övermannas av rädsla; förekommer vanligen som en del av en agorafobi (se fobi).
 9. kontrafobi

  kontrafobi, överkompenserad fobi, t.ex. en höjdrädd person som blir alpinist eller en person med rampfeber som griper varje tillfälle att uppträda offentligt.
 10. nosofobi

  nosofobi, patofobi, intensiv, irrationell rädsla för allt som kan associeras med sjukdom, t.ex. läkare och sjukhus.