1. mysofobi

  mysofobi, intensiv, irrationell rädsla för smuts, orenhet och smitta, ofta förknippad med tvångsmässigt tvättande.
 2. zoofobi

  zoofobi, intensiv, irrationell rädsla för och undvikande av djur i allmänhet.
 3. akrofobi

  akrofobi, höjdskräck, en intensiv, irrationell rädsla för höjder, t.ex. bergsstup, balkonger, höga byggnader, eller för att vara ombord på flygplan.
 4. bakteriofobi

  bakteriofobi, stark, irrationell rädsla för smitta från bakterier eller andra mikroorganismer, vilken kan ge upphov till tvångshandlingar i form av tvångsmässig tvättning.
 5. aerofobi

  aerofobi, en intensiv, irrationell rädsla för luft- eller vinddrag; kan även gälla gaser eller lukter, t.ex. kroppslukt.
 6. flygrädsla

  flygrädsla, en fobi, dvs. en intensiv, irrationell rädsla för att flyga.
 7. pseudoneurotisk

  pseudoneurotisk sägs en person vara som ytligt sett verkar neurotisk men som egentligen lider av en annan psykisk störning.
 8. oikofobi

  oikofobi, term inom psykiatrin för en irrationell rädsla för det egna hemmet och dess omedelbara omgivningar.
 9. Arne Öhman

  Öhman, Arne, född 1943, psykolog, professor vid universitetet i Bergen 1976–82, vid Uppsala universitet 1982–93 och vid Karolinska Institutet sedan 1993.
 10. triskaidekafobi

  triskaidekafobi, irrationell, stark rädsla för situationer, platser eller föremål som kan knytas till talet 13, t.ex. att vara en av tretton gäster vid en middagsbjudning, eftersom man tror att det för otur med sig – jämför Agatha Christies detektivroman ” Tretton vid bordet”.