1. aikmofobi

  aikmofobi, spetsfobi, ångest för spetsiga föremål.
 2. skotofobi

  skotofobi, irrationell, stark rädsla för mörker.
 3. desensibilisering

  desensibilisering, beteendeterapeutisk metod genom vilken en person behandlas för obefogad rädsla, oro eller ångest inför situationer, föremål eller händelser.
 4. avslappningsmetod

  avslappningsmetod, metod som syftar till att åstadkomma minskad muskelspänning och/eller ett tillstånd av psykiskt lugn och koncentration.
 5. fobisk reaktion

  fobisk reaktion, ”skräckreaktion” hos rörliga organismer, t.ex. stoppreaktion då organismen träffar på ogynnsamma förhållanden.
 6. systematisk desensibilisering

  systematisk desensibilisering, psykologisk behandlingsteknik som används vid tillstånd av stark oro inför bestämda situationer eller företeelser.
 7. utseendekomplex

  utseendekomplex, obefogad uppfattning om att man ser avvikande ut.
 8. klardröm

  klardröm, vakendröm, engelska lucid dream, drömupplevelse där man inser att man drömmer och kan styra innehållet i drömmen.
 9. beteendeterapi

  beteendeterapi, BT, en form av psykologisk behandling.
 10. ångest

  ångest, tillstånd som upplevs som rädsla eller spänning och tryck, beroende på om man betonar en psykisk eller en kroppslig aspekt.