1. betingning

  betingning, enkel form av inlärning.
 2. islamofobi

  islamofobi, socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer samt handlingar och bruk som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på grund av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam.

 3. emotion

  emotion, känsla, sinnesrörelse, tillstånd som rädsla, vrede, glädje eller sorg.
 4. neuros

  neuros, term införd 1769 av den brittiska läkaren William Cullen som samlingsnamn på sjukdomar med psykiska symtom.
 5. tvångssyndrom

  tvångssyndrom, engelska obsessive-compulsive disorder, OCD, psykiska störningar som domineras av tvångstankar (obsessioner) och tvångshandlingar (kompulsioner).
 6. Sigmund Freud

  Freud, Sigmund, född 6 maj 1856, död 23 september 1939, österrikisk läkare och författare, psykoanalysens grundare.
 7. klinisk psykologi

  klinisk psykologi, den del av psykologin som behandlar psykiska störningars orsaker och behandling.
 8. antidepressiva läkemedel

  antidepressiva läkemedel, antidepressiva, tymoleptika, läkemedel som har stämningshöjande effekt och används vid depression samt vid vissa andra psykiska störningar.
 9. rädsla

  rädsla, känsla av obehag som kan variera i styrka från mild oro till skräck, och som utlöses av ett hot som kan vara omedelbart och konkret eller bestå av en farhåga att något eller någon kan skada en (jämför fobi).