1. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 2. populism

  populism, rörelse eller ideologi som vädjar till ”folket” som grupp oberoende av någon social klass.

 3. isoelektrisk fokusering

  isoelektrisk fokusering, detsamma som elektrofokusering.
 4. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

  Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, Socialdemokraterna, S, det äldsta politiska partiet i Sverige, grundat 1889.

 5. urfolksfeminism

  urfolksfeminism, teoretisk inriktning och social rörelse där urfolks levda erfarenheter, särskilt kvinnors, HBTQ+- och two spirit-personers perspektiv, är centrala.

 6. Peter Opsvik

  Opsvik, Peter,  född 1939, norsk möbelformgivare.

 7. släktskap

  släktskap, i konventionell mening genetiska relationer mellan individer och, utvidgat, familjesamhörighet utan blodsband.
 8. jordbävning

  jordbävning, jordskalv, plötslig, kraftig förkastning eller brott i jordskorpan eller övre jordmanteln som avlöser elastiska spänningar och åstadkommer skalv i marken.
 9. genusforskning

  genusforskning, forskning, ofta av tvärvetenskaplig karaktär, där genus, manligt och kvinnligt som sociokulturella konstruktioner, ställs i fokus.
 10. Axess

  Axess, dels tidskrift inom humaniora och samhällsvetenskap (startad 2002), dels betalkanal i det digitala marknätet med fokus på kultur, samhälle och vetenskap (startad 2006).