1. isoelektrisk fokusering

  isoelektrisk fokusering, detsamma som elektrofokusering.
 2. teleskop

  teleskop, större kikare, framför allt använd inom astronomin, som med hjälp av linser och/eller speglar avbildar vanligtvis små och ljussvaga astronomiska objekt.
 3. hypocentrum

  hypocentrum, inom seismologi detsamma som fokus.
 4. Karl-Petter Thorwaldsson

  Thorwaldsson, Karl-Petter, född 1964, fackföreningsman och politiker (socialdemokrat), ordförande för LO sedan 2012.
 5. prosodi

  prosodi, i antiken den del av ljudläran som beskriver accentuering och längdförhållanden (kvantitet), särskilt i vers.
 6. härd

  härd, seismisk härd , inom seismologi detsamma som fokus.
 7. spegel

  spegel, polerad metallyta eller med metallskikt belagd glasyta som reflekterar ljusstrålar.
 8. Carl Kylberg

  Kylberg, Carl, 1878–1952, konstnär.

 9. kikare

  kikare, optiskt instrument som ger en förstorad bild av avlägsna föremål.
 10. Metropolit

  Metropolit, egentligen Project Metropolitan, sociologisk panelundersökning i syfte att studera social mobilitet och levnadsvillkor, som under ledning av Carl-Gunnar Janson, från 1964 bedrevs vid Stockholms universitet.