1. fokalinfektion

  fokalinfektion (av nylat. focalis, av latin focus, se fokus), infektion som är lokaliserad till ett speciellt område i kroppen ( fokus) från vilket den kan spridas till andra delar av kroppen.
 2. Guinier-metoden

  Guinier-metoden, kristallografisk mätmetod för pulverprov först utvecklad av den franske kristallografen André J. Guinier ( 1911–2000).
 3. primärfokus

  primärfokus, läget för huvudspegelns ursprungliga fokus i ett astronomiskt (spegel)teleskop.
 4. brännpunkt

  brännpunkt, fokus, inom matematiken: ett begrepp som används för geometrisk definition av vissa kurvor; se andragradskurva.
 5. fokaldistans

  fokaldistans, term inom optiken, detsamma som brännvidd.
 6. bildvinkel

  bildvinkel, den vinkel inom vilken ett objektiv kan avbilda objekt.
 7. anticentrum

  anticentrum , den punkt på jordytan som ligger diametralt motsatt en jordbävnings fokus.
 8. brännvidd

  brännvidd, avståndet från centrum av en tunn lins eller från ytan av en sfärisk spegel till respektive brännpunkter (fokus).
 9. Newtonfokus

  Newtonfokus, placering av fokus i astronomiska spegelteleskop, introducerad av Isaac Newton 1668.
 10. konkav spegel

  konkav spegel är en spegel med krökt yta där insidan är speglande.