1. kollektiva riskteorin

  kollektiva riskteorin, en tillämpning av matematisk statistik som analyserar modeller av skadeutfall och ekonomiskt resultat för ett helt försäkringsbestånd (kollektiv).
 2. epicentrum

  epicentrum, den punkt på jordytan som ligger rakt ovanför en jordbävnings fokus (hypocentrum), dvs. ovanför det ställe där den första rörelsen ägde rum i jordskorpan.
 3. andragradskurva

  andragradskurva, kägelsnitt, är en plan kurva som i analytisk geometri beskrivs av en ekvation av typen Ax 2 + 2 Bxy + Cy 2 + Dx + Ey + F = 0.
 4. Nezavisimaja gazeta

  Nezavisimaja gazeta, rysk dagstidning, grundad 1990.

 5. trifokalglas

  trifokalglas, glasögonlinser som används vid ålderssynthet (presbyopi).
 6. olympiska spelen

  olympiska spelen, OS, internationella idrottstävlingar med antik förebild som sedan 1896 (sommarspelen) och sedan 1924 (vinterspelen) arrangeras vart fjärde år, en olympiads mellanrum, i olika städer i världen.

 7. strålkastare

  strålkastare, ljuskälla för riktat ljus, vars mest vitala del är en lampa omgiven av en spegelreflektor.
 8. X Games

  X Games, årligt sportevenemang arrangerat av den amerikanska sport-TV-kanalen ESPN med fokus på s.k. extremsport.
 9. extraslag

  extraslag, extrasystole , extrasystoli, ES, hjärtslag som utlöses från en ektopisk fokus, dvs. ett område utanför sinusknutan, och inträffar före nästkommande sinusknuteutlösta hjärtslag.
 10. ersättningsslag

  ersättningsslag, hjärtslag som startas av ett område utanför sinusknutan (en s.k. ektopisk fokus), om ett normalt, dvs. sinusknuteutlöst hjärtslag uteblir eller inte kan fortledas till hjärtats kammare.