1. släktskap

  släktskap, i konventionell mening genetiska relationer mellan individer och, utvidgat, familjesamhörighet utan blodsband.
 2. Irland

  Irland, ö i norra Atlanten, den näst största av Brittiska öarna; 82 378 km2, 6,4 miljoner invånare (2014).
 3. Irak

  Irak, stat i Mellanöstern.

 4. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 5. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 6. brännpunkt

  bränn`punkt subst. ~en ~er ORDLED: bränn--punkt-en
  Svensk ordbok
 7. fokalplan

  foka`lplan subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fok-al--plan-et
  Svensk ordbok
 8. foajé

  foajé el. foyer [foaje´] subst. ~n ~er ORDLED: foaj-én
  Svensk ordbok