1. sensationsjournalistik

  sensationsjournalistik, journalistik inriktad på det spektakulära i skeendet, ofta med fokus på kända människor och skandaler.
 2. kikare

  kikare, optiskt instrument som ger en förstorad bild av avlägsna föremål.
 3. Saab

  Saab ®, personbilar, sedan 1990 tillverkade av Saab Automobile AB.
 4. kognitionsforskning

  kognitionsforskning, den vetenskap som studerar hur information representeras och bearbetas i naturliga system, i synnerhet den mänskliga hjärnan, och hur modeller därav kan göras i datorer och andra artificiella system.
 5. fattigdom

  fattigdom, levnadsstandard som är oacceptabelt låg.

 6. Regeringens kommission för hållbar utveckling

  Regeringens kommission för hållbar utveckling, organ under Miljödepartementet och Statsrådsberedningen, inrättat av regeringen 2007 samtidigt som myndigheten Hållbarhetsrådet lades ned.
 7. EEG

  EEG, elektroencefalografi, metod att registrera den elektriska aktiviteten i hjärnans, främst hjärnbarkens nervceller.
 8. Macchiariniaffären

  Macchiariniaffären, benämning på händelserna under och efter den italienske läkaren Paolo Macchiarinis (född 1958) anställning vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset 2010–16. 

 9. freds- och konfliktforskning

  freds- och konfliktforskning, fredsforskning, vetenskap som i huvudsak vuxit fram och institutionaliserats sedan mitten av 1950-talet.
 10. Gunnar Ekelöf

  Ekelöf, Gunnar, född 15 september 1907, död 16 mars 1968, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1958, fil.hedersdoktor i Uppsala 1958.