1. hets mot folkgrupp

  hets mot folkgrupp, brott enligt brottsbalken (BrB); kan också begås som tryckfrihetsbrott mot tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsbrott som sägs i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

 2. etnicitet

  etnicitet, identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp.
 3. Jugoslavien

  Jugoslavien hette tidigare ett land på Balkanhalvön.

 4. urfolk

  urfolk, ursprungsbefolkning, urbefolkning, urinvånare, vanligen de etniska grupper som är ättlingar till de första mänskliga invånarna i ett visst geografiskt område.

 5. kelter

  kelter, indoeuropeisk folkgrupp med historiskt utbredningsområde från Brittiska öarna till nuvarande Turkiet; ursprungligen en geografisk samlingsbenämning på folk i Europa bosatta väster om skyterna, etablerad av antika grekiska författare som Hekataios och Herodotos.
 6. romer

  romer, folkgrupp som utgör en etnisk minoritet i de länder där den lever.

 7. Azerbajdzjan

  Azerbajdzjan, stat i Sydkaukasien, västra Asien.

 8. diaspora

  diaspora, benämning på folkgrupp som lever utanför det geografiska område som människorna i gruppen definierar som sitt hemland.

 9. Eldslandets urbefolkning

  Eldslandets urbefolkning, folkgrupper som levde i små egalitära band och försörjde sig på jakt, fiske och insamling i ögruppen Eldslandet vid Sydamerikas sydspets.

 10. yttrandefrihet

  yttrandefrihet, frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.