1. stereotyp

  stereotyp är en mycket förenklad förklaring eller beskrivning av hur någon är.
 2. historiebruk

  historiebruk innebär användande av historia på olika sätt. 

 3. rasism

  rasism är idéer om att jordens människor är olika mycket värda beroende på var de kommer ifrån och hur de ser ut.

 4. romani

  romani, romska, romani chib, romanés, rommani, ett språk som talas av romerna, en folkgrupp med ursprung i Indien, i dag spridd över stora delar av världen (jämför den av icke-romer myntade beteckningen zigenare, som dock används i en mer begränsad betydelse och som alltmer överges).

 5. urfolk

  urfolk, ursprungsbefolkning, urbefolkning, urinvånare, vanligen de etniska grupper som är ättlingar till de första mänskliga invånarna i ett visst geografiskt område.

 6. krig

  krig, användande av organiserat militärt våld för att nå politiska mål.
 7. minoritet

  minoritet betyder mindre tal eller den mindre andelen av något.
 8. tryckfrihet

  tryckfrihet är rätten att säga vad man vill i en tryckt skrift.

 9. folkmord

  folkmord, genocidium, internationellt straffrättsligt begrepp som introducerades efter andra världskriget.

 10. föreningsfrihet

  föreningsfrihet, enligt regeringsformen (RF) frihet tillförsäkrad varje medborgare gentemot det allmänna att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften.