1. etnolekt

  etnolekt, språklig variant som förknippas med en viss etnisk folkgrupp i ett mångspråkigt samhälle, till exempel i form av ungdomars förortsslang som kan ha influenser från flera olika språk.
 2. Azerbajdzjan

  Azerbajdzjan, stat i Sydkaukasien, västra Asien.

 3. etnisk

  etnisk, sammanhängande med folk eller folkgrupper; jämför etnicitet.
 4. frikyrka

  frikyrka, kristet trossamfund, baserat på frivillig anslutning till församlingen genom personlig bekännelse.

 5. inbördeskrig

  inbördeskrig är krig med vapen mellan två eller flera grupper i ett land.
 6. jemenitiska inbördeskriget

  jemenitiska inbördeskriget, väpnad konflikt i Jemen. 

 7. germanska språk

  germanska språk är den grupp av språk inom den indoeuropeiska språkfamiljen som i dag har störst utbredning.
 8. tradition

  tradition är något människor gör på ett visst sätt därför att det brukar vara så.

 9. SS

  SS, förkortning för Schutzstaffeln (tyska, ’skyddsgrupper’), nazityskt halvmilitärt kampförbund med ursprung i Adolf Hitlers personliga livvakt.

 10. nynazism

  nynazism är en politisk rörelse.