1. Kurdistan

  Kurdistan kallas det område i Mellanöstern, uppdelat på flera länder, där kurder är den största folkgruppen.
 2. frikyrka

  frikyrka, kristet trossamfund, baserat på frivillig anslutning till församlingen genom personlig bekännelse.

 3. aino

  aino, folkgrupp, se ainu.
 4. Islamiska staten

  Islamiska staten är en islamistisk terroristorganisation som är aktiv i främst Irak och Syrien.

 5. valloner

  valloner, ursprungligen den folkgrupp i gränsområdet mellan nuvarande Belgien och Frankrike som talade vallonska, i dag liktydigt med den franskspråkiga befolkningen i Belgien.
 6. demens

  demens, dementia, en förvärvad omfattande försämring av psykiska funktioner (intellekt, minne och personlighet).

 7. kelter

  kelter, indoeuropeisk folkgrupp med historiskt utbredningsområde från Brittiska öarna till nuvarande Turkiet; ursprungligen en geografisk samlingsbenämning på folk i Europa bosatta väster om skyterna, etablerad av antika grekiska författare som Hekataios och Herodotos.
 8. jemenitiska inbördeskriget

  jemenitiska inbördeskriget, väpnad konflikt i Jemen. 

 9. Cypernfrågan

  Cypernfrågan, den politiska och militära konflikten kring Cypern sedan Turkiet i Lausannefördraget 1923 tvingats avträda ön till Storbritannien.

 10. Bosnien och Hercegovina

  Bosnien och Hercegovina är ett land i sydöstra Europa, på Balkanhalvön.