1. folkkonserter

    folkkonserter, offentliga konserter med låga biljettpriser anordnade speciellt för arbetare och mindre bemedlade.
  2. Elfrida Andrée

    Andrée, Elfrida, född 19 februari 1841, död 11 januari 1929, organist, dirigent och tonsättare, landets första kvinnliga organist; syster till Fredrika Stenhammar.