1. FCI

  FCI, Fédération Cynologique Internationale, internationell hundorganisation med säte i Thuin, Belgien.
 2. jakthund

  jakthund, hund ur någon av de skilda raser som används vid olika former av jakt.
 3. grythund

  gry`thund subst. ~en ~ar ORDLED: gryt--hund-en
  Svensk ordbok
 4. strävhårig

  strä`vhårig adj. ~t ORDLED: sträv--hår-ig
  Svensk ordbok
 5. terrier

  terr´ier subst. ~n, plur. ~ ORDLED: terri-ern
  Svensk ordbok