1. Karl II

  Karl II ( engelska Charles II), född 29 maj 1630, död 6 februari 1685, kung av England och Skottland från 1660, son till Karl I.
 2. Lawrence Durrell

  Durrell, Lawrence, 1912–90, brittisk författare.
 3. koralfantasi

  koralfantasi, en främst under 1600-talet odlad typ av koralbearbetning, i regel för orgel, i vilken satsarten växlar från fras till fras i den givna melodin.
 4. sinistra

  sinistra, musikterm som i fraser som a mano sinistra, förkortat m.s., anger att man skall spela med vänster hand.
 5. loci communes

  loci communes, nötta fraser; ursprungligen en term inom retoriken för ”platser” från vilka argument skulle hämtas.
 6. destra

  destra, musikterm vilken i fraser som ”a mano destra” och liknande anger att man skall spela med höger hand.
 7. ipse dixit

  ipse dixit (lat., översättning av ett grekiskt uttryck), ”han själv [nämligen Pythagoras] har sagt det”; en fras med vilken Pythagoras lärjungar gjorde slut på all diskussion.
 8. syntagm

  syntagm, syntaktiskt sammanhållen kombination av språkliga element, framför allt ord eller fraser; syntaktisk konstruktion.
 9. dekorum

  dekorum, det passande, det som passar sig, (yttre) anständighet.
 10. Mouseion

  Mouseion, vetenskaplig institution i antikens Alexandria, grundad av Ptolemaios I Soter ca 290 f.Kr.