1. fortiter in re, suaviter in modo

  fortiter in re, suaviter in modo, strängt (eller starkt) i sak, men milt i formen.
 2. attiskt salt

  attiskt salt, attisk sälta, kvickhet och elegans i uttryckssättet, gärna med satirisk udd; ansågs utmärkande för antikens athenare.
 3. captatio benevolentiae

  captatio benevolentiae, dels benämning på retorisk vändning som används för att väcka lyssnarnas eller läsarnas uppmärksamhet och gunst, dels term inom diplomatiken för en i medeltida brev ibland förekommande fras med syfte att göra mottagaren välvilligt inställd.
 4. itihasa

  itihasa (sanskrit itihāsa, ’berättelse’, egentligen från frasen iti ha āsa, ’just så förhöll det sig’), benämning på berättande genrer i klassisk sanskritlitteratur, t.ex. legender och heroiska berättelser med visst anspråk på att förmedla historiska traditioner.
 5. intonation

  intonation, kort förspel, t.ex. på orgel vid psalmsång, eller inledande fras av försångare, i bl.a. gregoriansk sång, för att ”ge ton” och ange modus, tempo och karaktär.
 6. Moiris

  Moiris, grekisk grammatiker, sannolikt verksam ca 200 e.Kr., författare av ett lexikon som förtecknar ord och fraser från klassiska attiska författare tillsammans med de hellenistiska synonymer som förespråkare för atticismen ville rensa ut.
 7. uttal

  uttal, sätt att frambringa språkljud eller kombinationer därav i ord och fraser jämte det sätt på vilket ett språk talas.
 8. exordium

  exordium (lat., ’början’, ’inledning’, av exordior ’börja’, ’ta till orda’),  inom diplomatiken benämning på en i medeltida brev (diplom) ibland förekommande fras med syfte att göra mottagaren välvilligt inställd (jämför arenga och captatio benevolentiae).
 9. taft

  taft är ett tyg som är lite stelt och ganska blankt.
 10. fennicism

  fennicism, ord eller fras som har bildats efter förebild i det finska språket, t.ex. verbet slippa i betydelsen ’komma in’, ’få möjlighet att’ efter modell av finskans päästä.