1. frihet

  frihet, centralt begrepp i etik och politisk filosofi.
 2. liberalism

  liberalism, samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum.
 3. akademisk frihet

  akademisk frihet, den marginal av frihet som institutioner inom utbildningsväsendet åtnjuter i förhållande främst till statliga organ, såsom regering och centrala ämbetsverk, men även till kyrkan.
 4. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 5. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 6. Kuba

  Kuba, Cuba, stat i Västindien.

 7. Rembrandt

  Rembrandt, egentligen Rembrandt Harmenszoon van Rijn, född 15 juli 1606 i Leiden, död 4 oktober 1669 i Amsterdam, nederländsk målare, tecknare och grafiker, en av konsthistoriens centralgestalter.

 8. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 9. frihet, jämlikhet, broderskap

  frihet, jämlikhet, broderskap, slagord präglat 1793, under franska revolutionen, i cordelierklubben i Paris.
 10. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.