1. maktfördelningsläran

  maktfördelningsläran, läran att inflytandet ska vara delat för att friheten ska bevaras.

 2. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 3. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 4. anarki

  anarki, regeringslöshet, laglöshet, förvirring.
 5. jämlikhet

  jämlikhet, alla individers lika värde.
 6. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.

 7. Berlinmuren

  Berlinmuren, östtysk gränsmur mellan Västberlin och Östberlin, påbörjad 13 augusti 1961 då gränsen stängdes helt.

 8. Somalia

  Somalia, stat i östra Afrika.

 9. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 10. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.