1. François de Voltaire

  Voltaire, François de (egentligen François Marie Arouet), född 21 november 1694, död 30 maj 1778, fransk författare.
 2. religionsfrihet

  religionsfrihet, tros- och bekännelsefrihet, för Sveriges del fastställd genom särskild lag år 1951, sedan 1686 års kyrkolag successivt hade uppmjukats; se vidare Svenska kyrkan.
 3. Auschwitz

  Auschwitz, tyskt namn på staden Oświęcim i södra Polen, plats för det mest beryktade av de nazistiska koncentrations- och förintelselägren vid tiden för andra världskriget.

 4. idealism

  idealism, en mångtydig filosofisk term som först användes av Leibniz (1702).
 5. Jean-Jacques Rousseau

  Rousseau, Jean-Jacques, född 28 juni 1712, död 2 juli 1778, schweizisk-fransk författare och politisk filosof.
 6. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 7. Moderata samlingspartiet

  Moderata samlingspartiet, M, Moderaterna, politiskt parti, grundat 1904 under namnet Allmänna valmansförbundet.

 8. FN

  FN, Förenta Nationerna, internationell freds- och säkerhetsorganisation och institution för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets slut.

 9. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.

 10. teodicéproblemet

  teodicéproblemet, term införd av Leibniz för problemet om det ondas existens i en värld som antas vara skapad av en Gud som är både god, allvetande och allsmäktig.