1. humanism

  humanism, som historisk företeelse – vanligen i bestämd form, humanismen – ett bildningsprogram där människans förädling antas bäst bli förverkligad genom studiet och efterliknandet av den grekisk-romerska antiken.
 2. människosyn

  människosyn, i samtida idédebatt gängse term för uppfattningar om människans grundläggande egenskaper, hennes möjligheter och begränsningar.
 3. Eritrea

  Eritrea, stat i nordöstra Afrika.

 4. Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen, doktrin offentliggjord av USA:s president Harry S. Truman i mars 1947.

 5. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.
 6. snöleopard

  snöleopard, irbis, Uncia uncia (synonym Panthera uncia), art i familjen kattdjur.
 7. nyliberalism

  nyliberalism, politisk och ekonomisk åskådning som utgår från den klassiska liberalismens tankar om det ekonomiska och sociala livets utveckling utan statsingripanden.
 8. anarkism

  anarkism, en politisk riktning vars anhängare, anarkister, eftersträvar ett samhälle där individen utsätts för så lite tvång som möjligt.
 9. Venezuela

  Venezuela, stat i norra Sydamerika.

 10. solidaritet

  solidaritet, sammanhållning mellan människor inom en grupp, klass, nation eller i hela världen med beredskap för inbördes hjälp.