1. frihet

  frihet är ett viktigt ord i en demokrati.
 2. frihet, jämlikhet, broderskap

  frihet, jämlikhet, broderskap var ett slagord som uppkom under franska revolutionen på 1700-talet.
 3. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 4. liberalism

  liberalism är en politisk lära med olika inriktningar som betonar att den enskilda människan ska vara helt fri.
 5. franska revolutionen

  franska revolutionen kallas en serie händelser i Frankrike mellan 1789 och 1799 som kom att förändra det franska samhället.
 6. yttrandefrihet

  yttrandefrihet är rätten att få framföra sina åsikter offentligt utan att någon lägger sig i.
 7. mänskliga rättigheter

  mänskliga rättigheter är rättigheter som alla människor bör ha.
 8. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 9. existentialism

  existentialism är en filosofisk inriktning som vill beskriva den mänskliga friheten och dess konsekvenser.
 10. arabiska våren

  arabiska våren är ett namn på uppror som startade i flera länder i Nordafrika och Mellanöstern på våren 2011.