1. frihetstiden

  frihetstiden, den period i Sveriges historia som sträcker sig från riksdagens avskaffande av enväldet 1719 till Gustav III:s statsvälvning 1772.

 2. nordamerikanska frihetskriget

  nordamerikanska frihetskriget, det krig 1775–83 genom vilket de brittiska kolonierna på den nordamerikanska kontinenten (utom Kanada) frigjorde sig och bildade USA.

 3. frihetsstraff

  frihetsstraff, berövande av frihet som straff för brott.
 4. Frihetsstatyn

  Frihetsstatyn, engelska The Statue of Liberty (egentligen Liberty Enlightening the World), även kallad ”Frihetsgudinnan”, kolossalstaty vid inloppet till New Yorks hamn, invigd 1886, utförd efter ritning av den franske skulptören F.A. Bartholdi.
 5. Frihetsvisan

  Frihetsvisan, även kallad Engelbrektsvisan, politisk agitationsdikt från 1400-talet.
 6. Frihetsgudinnan

  Frihetsgudinnan, se Frihetsstatyn.
 7. frihetsberövande påföljd

  frihetsberövande påföljd, straffpåföljd som medför förlust av frihet, t.ex. fängelse.
 8. Frihetskorsets orden

  Frihetskorsets orden, Frihetskorset, Finlands frihetskors, finska Vapaudenristin ritarikunta, orden instiftad 1918 av Finlands senat på initiativ av Gustaf Mannerheim.
 9. frihet

  frihet, centralt begrepp i etik och politisk filosofi.
 10. amerikanska frihetskriget

  amerikanska frihetskriget, (1775–83), se nordamerikanska frihetskriget.