1. Fredrik Frisendahl

  Frisendahl, Fredrik, 1891–1984, skulptör.
 2. Cecilia Frisendahl

  Frisendahl, Cecilia, 1922–2014, konstnär, lärare vid Konsthögskolan 1978–88, brorsdotter till Carl Frisendahl och Fredrik Frisendahl.
 3. Carl Frisendahl

  Frisendahl, Carl, 1886–1948, skulptör.
 4. fris

  fris, i den klassiska byggnadskonsten specifik benämning på den horisontella, ofta skulptursmyckade del av bjälklaget som ligger mellan arkitrav och gesims.
 5. friser

  friser, germansk stam, nu invånare i den nederländska provinsen Friesland, i Ostfriesland och Nordfriesland i Tyskland och på de frisiska öarna.
 6. bichon frisé

  bichon frisé, fransk och belgisk hundras inom FCI-grupp 9 (före 1994 inom gruppen dvärghundar), även ingående i den grupp närbesläktade sällskapshundsraser som kallas bichons (barbichons).
 7. fris

  2fris subst. ~en ~er [fri´s-] ORDLED: fris-en
  Svensk ordbok
 8. fris

  1fris subst. ~en ~er [fri`s-] ORDLED: fris-en
  Svensk ordbok
 9. Pergamonaltaret

  Pergamonaltaret, benämning på ett monumentalt offeraltare åt Zeus, uppfört i Pergamon mellan 180 och 160 f.Kr., nu i Pergamonmuseet i Berlin.
 10. Parthenon

  Parthenon, tempel åt Athena Parthenos (’Jungfrun’) på Akropolis i Athen.