1. Bassai

  Bassai, forngrekisk ort nära staden Figalia i sydvästra Arkadien.

 2. triglyf

  triglyf, i antik och klassiserande arkitektur en rektangulär platta delad i tre lika stora delar av två lodräta räfflor, placerad mellan metoperna i en dorisk fris.
 3. lapither

  lapither, i grekisk myt ett bergsfolk i Thessalien, mest känt för sin strid mot de druckna kentaurerna vid hjälten Peirithoos’ bröllop med Hippodameia.
 4. Hygelac

  Hygelac, enligt Beowulf kung över geaterna, morbror till hjälten Beowulf och ledare för ett plundringståg mot friser och franker, under vilket han stupade.
 5. palmett

  palmett, ornament i form av ett stiliserat palmblad.
 6. klassicism

  klassicism, i vid bemärkelse estetisk riktning som söker sina förebilder i den grekiska och romerska antiken.
 7. germaner

  germaner, från början en romersk term för vissa grannfolk till kelterna, numera allmän benämning på de folk som talar germanska språk.
 8. Mysterievillan

  Mysterievillan (italienska Villa dei Misteri), villa i Pompeji, belägen ca 100 m nordväst om stadsmuren med utsikt över Sorrentobukten.
 9. Elgin Marbles

  Elgin Marbles, de antika föremål som Lord Elgins agent i Athen, Giovanni Battista Lusieri, 1801–02 tog ned och avsände till Storbritannien, särskilt de från Parthenontemplet på Akropolis.
 10. Bonifatius

  Bonifatius, egentligen Winfrid eller Winfred, ca 675–ca 754, engelsk missionär, klostergrundare och kyrkoorganisatör, helgon, ”Tysklands apostel”.