1. vattenbläddra

  vattenbläddra, Utricularia vulgaris, art i familjen tätörtsväxter.
 2. reduktion

  reduktion, kemisk reaktion vid vilken ett ämne upptar en eller flera elektroner.

 3. differentiering

  differentiering, uppdelning, skapande eller uppkomst av skillnader (differenser) inom något som först varit enhetligt; term inom skolväsendet.
 4. svarta vinbär

  svarta vinbär, tistron, Ribes nigrum, art i familjen stenbräckeväxter.

 5. orgel

  orgel, blåsinstrument som förses med luft genom ett bälgverk och spelas med tangenter.

 6. Martin Niemöller

  Niemöller, Martin, 1892–1984, tysk teolog.
 7. individualism

  individualism, uppfattning som ser individens frihet och oberoende som ett högsta värde.
 8. epik

  epik, berättande litteratur, en av de litterära grundformerna mellan den subjektiva lyriken, som talar ur människans inre, och dramatiken, där ordet tvärtom – i teaterns form – objektiveras via aktörerna.
 9. fri vilja.

  fri vilja. Problemet att avgöra om människans vilja är fri eller inte är ett av filosofins huvudproblem.
 10. aga

  aga, trollerinummer, där en dam till synes svävar fritt i luften.