1. fritt fall

  fritt fall, rörelse under inverkan av tyngdkraften i det fall att andra krafter, t.ex. luftmotstånd, kan försummas.
 2. fritt

  fritt, franco, handelsterm varigenom en säljare åtar sig att betala frakten för gods som ska sändas från en ort till en annan samt även stå faran (risken) intill dess att varan avlämnats på bestämmelseorten.
 3. fritt hav

  fritt hav, traditionellt de havsområden som ligger utanför kuststaternas territorialhav och inre vatten.
 4. fritt vatten

  fritt vatten, gravitationsvatten, det vatten som dräneras från en mark av gravitationen.
 5. fritt ombord

  fritt ombord, free on board, FOB, handelsterm, säljaren åtar sig att avlämna varan ombord samt stå faran för godset till dess det kommit innanför fartygets sida i den inlastningshamn som bestämts; därefter står köparen faran.
 6. normalaccelerationen vid fritt fall

  normalaccelerationen vid fritt fall, g n, har ett internationellt fastställt värde, g n = 9,806 65 m/s 2.
 7. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 8. liberalism

  liberalism, samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum.
 9. frittata

  frittata, öppen omelett som förutom ägg innehåller en eller flera ingredienser till, exempelvis lök, paprika, potatis, ost eller överblivet kött.
 10. cellmembran

  cellmembran, cytoplasmamembran, plasmamembran, plasmalemma, dubbelmembran som omger cellen och avgränsar cytoplasman från omvärlden.