1. frittata

  frittata, öppen omelett som förutom ägg innehåller en eller flera ingredienser till, exempelvis lök, paprika, potatis, ost eller överblivet kött.
 2. cellmembran

  cellmembran, cytoplasmamembran, plasmamembran, plasmalemma, dubbelmembran som omger cellen och avgränsar cytoplasman från omvärlden.
 3. svampar

  svampar, Fungi, organismrike med totalt ca 100 000 beskrivna arter, varav ca 12 500 i Sverige.

 4. marknadsekonomi

  marknadsekonomi, ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.
 5. mitokondrie

  mitokondrie, organell (celldel) i alla eukaryota (kärnförsedda) celler som kan andas aerobt (det vill säga med hjälp av syrgas).
 6. romantik

  romantik, kulturströmning som genomsyrade västerländskt tänkande och skapande från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet.
 7. fritt rum

  fritt rum, del i växtrot, se apparent free space.
 8. Fritt folk

  Fritt folk, norsk tidning utgiven 1936–45, huvudorgan för Quislings parti Nasjonal samling.
 9. fritt fiske

  fritt fiske, sådant fiske som enligt lag får bedrivas av envar utan stöd av egen fiskerätt.
 10. fritt partsförhör

  fritt partsförhör, hörande av part i tvistemål utan sanningsförsäkran och därmed sammanhängande straffansvar.